speaker-info

Łukasz Tonecki

Manager ds. Rozwoju BIM, Arkance Systems

Od kilkunastu lat wspiera rozwój polskich firm z sektora AEC dobierając i dostarczając rozwiązania informatyczne dla całego procesu inwestycyjno-realizacyjnego.
Wiedza IT połączona z praktykami branży budowlanej, pozwalają mu rzetelnie analizować potrzeby i trafnie dopasowywać systemy do wybranych etapów jak i całego procesu inwestycyjnego – od studium wykonalności, przez projektowanie, planowanie, realizację a na późniejszym utrzymaniu kończąc. Przez ostatnie lata pomagał zwiększać rentowność projektów budowlanych, poprzez bardziej realistyczne planowanie i precyzyjną kontrolę realizacji haromonogramu, współpracując z największymi firmami na polskim i zagranicznym rynku przy wielu znamienitych przedsięwzięciach.
Obecnie jest odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek uznanych w wielu krajach Europy rozwiązań wykorzystujących technologię BIM.

BIM w procesie inwestycyjnym - od koncepcji po zarządzanie

BIM w procesie inwestycyjnym – od koncepcji po zarządzanie

Sala ŻWIRKO

Prezentacja skierowana jest dla inwestorów, którzy są na wstępnym etapie poznawania technologii BIM. Omówione są podstawy teoretyczne oraz przedstawione praktyczne przykłady zastosowania wskazujące wartości płynące z wdrożenia nowych technologii w budownictwie. Prelekcja pozwoli na ocenę zasadności zastosowania technologii BIM zw procesie inwestycyjnym.

czytaj więcej