speaker-info

Arkadiusz Leśko

Inżynier ds. Rozwiązań BM, Arkance Systems

Inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako Koordynator BIM, zarówno po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na wszechstronnych, interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi wiodących producentów. Pasjonata rozszerzonej rzeczywistości, rozwiązań autonomicznych, mobilnych i innych innowacyjnych rozwijających budownictwo.

BIM w procesie inwestycyjnym - od koncepcji po zarządzanie

BIM w procesie inwestycyjnym – od koncepcji po zarządzanie

Sala ŻWIRKO

Prezentacja skierowana jest dla inwestorów, którzy są na wstępnym etapie poznawania technologii BIM. Omówione są podstawy teoretyczne oraz przedstawione praktyczne przykłady zastosowania wskazujące wartości płynące z wdrożenia nowych technologii w budownictwie. Prelekcja pozwoli na ocenę zasadności zastosowania technologii BIM zw procesie inwestycyjnym.

czytaj więcej