Relacja z I edycji

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbyła się po raz pierwszy konferencja IBCON, poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom i nowoczesnym technologiom z zakresu szerokorozumianej automatyki budynkowej, oferowanym przede wszystkim dla nieruchomości komercyjnych i korporacyjnych.

W prezentacjach firmowych i merytorycznych, prelegenci przedstawili aktualne kierunki rozwoju technologii i rozwiązań technicznych, oferowanych na rynku automatyki budynkowej. Podkreślono znaczenie integracji i otwartości standardów protokołów sieciowych wykorzystywanych w organizacji nowoczesnych systemów sterowania i zarządzania budynkami – BMS (Building Management Systems) i BACS (Building Automation and Control Systems).

 

     

 

Prezes firmy ZDANIA Sp. z o.o., Złotego Partnera tegorocznej Konferencji IBCON, mgr inż. Paweł Kwasnowski przedstawił kompleksową platformę technologiczną, bazującą na standardzie LonWorks i ofercie rynkowej firmy Loytec, umożliwiającą realizację w pełni zintegrowanych systemów BMS dla dużych budynków komercyjnych, biurowych i użyteczności publicznej. Zarysował on również ideę automatyzacji samego procesu integracji funkcjonalnej sieci budowanych w oparciu o technologię LonWorks, jako nowe narzędzie ułatwiające pracę integratora systemów automatyki.

Z kolei w prezentacji firmy APA poruszono kwestię uniwersalności rozwiązań technologicznych systemów automatyki, które mogą być wykorzystane zarówno w aplikacjach przemysłowych jak i budynkowych. Podkreślono, iż istotnym elementem w procesie projektowania i implementacji aplikacji sterowania jest poprawne zdefiniowanie celów i współpraca inżynierów różnych branż i specjalności, zaangażowanych w proces projektowania nowych lub modernizacji już istniejących budynków czy obiektów przemysłowych. Takie podejście gwarantuje efektywne wykorzystanie funkcjonalności oferowanych przez współczesne sieciowe systemy sterowania i monitoringu, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów instalacji oraz redukcji czasu implementacji rozwiązań technicznych na obiektach.

 

     

 

W nurt ten wpisuje się stosunkowo proste, ale niezwykle użyteczne rozwiązanie zaprezentowane na konferencji przez pana Marcina Bruzdę z firmy Trend – jednego z partnerów imprezy, czyli oprogramowanie narzędziowe z funkcjami głosowymi. Wykorzystanie komend głosowych w procesie komisjonowania i diagnostyki modułów systemu automatyki rozmieszczonych w różnych miejscach budynku, pozwala na wykonanie tych czynności instalatorskich i integratorskich przy ograniczonym nakładzie czasu pracy integratora.

 

W ramach konferencji pan Paweł Rutkowski, przedstawiciel firmy Flir, zaprezentował najnowsze rozwiązania techniczne kamer podczerwieni, niezbędne przy prowadzeniu rzetelnych audytów energetycznych budynków oraz w diagnostyce prewencyjnej wielu urządzeń infrastruktury budynkowej.

 

     

 

Elementem podsumowującym merytoryczną część konferencji oraz wskazującym na nowe trendy rozwojowe w systemach BACS i BMS w budynkach, była prezentacja firmy CBRE Global WorkPlace Solutions, wygłoszona przez panią Hannę Hahn. Dotyczyła ona obserwowanych i przyszłych zmian w zarządzaniu budynkami i ich podsystemami, wynikających z postępującej cyfryzacji i powszechnej implementacji technik komunikacji sieciowej, również na poziomie obiektowym.

Autor: Redakcja

 

 

ZŁOTY PARTNER

SREBRNY PARTNER

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY MEDIALNI