BIM w procesie inwestycyjnym – od koncepcji po zarządzanie

Sala ŻWIRKO

Prezentacja skierowana jest dla inwestorów, którzy są na wstępnym etapie poznawania technologii BIM. Omówione są podstawy teoretyczne oraz przedstawione praktyczne przykłady zastosowania wskazujące wartości płynące z wdrożenia nowych technologii w budownictwie. Prelekcja pozwoli na ocenę zasadności zastosowania technologii BIM zw procesie inwestycyjnym.