speaker-info

Konrad Majewski

Radca prawny, Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p

Radca prawny do 2016 r. Początkowo zajmował się prawem zamówień publicznych, w tym przede wszystkim formalnymi aspektami postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz kontrolą udzielania zamówień publicznych. Z czasem wyspecjalizował się  w obsłudze podmiotów z branży budowlanej,  w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, prawnych aspektów BIM, kontraktów oraz sporów budowlanych. Uczestnik studiów podyplomowych na AGH – BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych.

Doradza zamawiającym i wykonawcom w stosowaniu prawa zamówień publicznych. Między innymi MPO w Warszawie przy zamówieniu publicznym na modernizację zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, Politechnice Śląskiej przy zamówieniu na dostawę przeszło 1000 autobusów elektrycznych oraz PSE we wdrożeniu BIM w inwestycjach elektroenergetycznych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej oraz licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Prelekcje

BIM w zamówieniach publicznych

W ostatnich kilku latach obserwujemy systematycznie powiększającą się liczbę inwestycji publicznych z wykorzystaniem BIM. Inwestycje takie mają swoją specyfikę, gdyż są realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje wybór wykonawcy oraz kwestie dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z tych też względów coraz większego znaczenia nabiera przygotowania tego typu inwestycji […]

czytaj więcej