speaker-info

Kamil Stolarski

Radca prawny, Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p

Radca prawny od 2016 r. Początkowo zajmował się prawem administracyjnym, w tym przede wszystkim budowlanym.

Z czasem wyspecjalizował się w kontraktach i sporach budowlanych.  Brał udział w obsłudze prawnej największych kubaturowych inwestycji budowlanych w Polsce. Przygotowywał ekspertyzy i programy szkoleń na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Doradzał w zakresie prawnych aspektów działalności B+R na rzecz jednostek powiązanych z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską, w tym centrów transferu technologii.

Prowadził zajęcia dydaktyczne dotyczące prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM na studiach podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas kursów na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej. Czynny uczestnik licznych konferencji branżowych.

Od lutego 2019 r. członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska – polskiego oddziału jednej z najważniejszych międzynarodowych organizacji na rynku budowlanym. Doradza w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów BIM na inwestycjach prywatnych i publicznych.  Uczestniczy w projekcie wdrożenia BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Prelekcje

BIM w zamówieniach publicznych

W ostatnich kilku latach obserwujemy systematycznie powiększającą się liczbę inwestycji publicznych z wykorzystaniem BIM. Inwestycje takie mają swoją specyfikę, gdyż są realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje wybór wykonawcy oraz kwestie dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z tych też względów coraz większego znaczenia nabiera przygotowania tego typu inwestycji […]

czytaj więcej