BIM w zamówieniach publicznych

W ostatnich kilku latach obserwujemy systematycznie powiększającą się liczbę inwestycji publicznych z wykorzystaniem BIM. Inwestycje takie mają swoją specyfikę, gdyż są realizowane pod reżimem ustawy Prawo zamówień. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje wybór wykonawcy oraz kwestie dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z tych też względów coraz większego znaczenia nabiera przygotowania tego typu inwestycji pod kątem prawnych aspektów BIM. BIMowanie zamówień publicznych nie jest prostym zadaniem. Wymaga wiedzy prawniczej, technicznej i informatycznej. W trakcie konferencji opowiemy o najistotniejszych kwestiach związanych z prawnymi aspektami BIM w inwestycjach publicznych.