speaker-info

Piotr Bartkiewicz

Partner, Go4Energy

Piotr Bartkiewicz, dr inż. – Wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Partner w firmie Go4Energy.

Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami praktycznego wykorzystania informacji o systemach budynkowych, w tym implementacji BIM na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa). Autor rozwiązań Big Data i GreenFM w systemach zarządzania budynkami na etapie odbiorów i eksploatacji.

Od kilkunastu lat implementuje metody symulacji i modelowania budynków w praktyce. Autor kilkudziesięciu wdrożeń projektów zielonego i zrównoważonego budownictwa, projektów optymalizacji zużycia energii, wdrożeń procesu Commissioning’u, LEED, BREEAM, WELL, GBS, Green FM w budynkach komercyjnych oraz szeregu publikacji międzynarodowych i krajowych.

W pracach podejmuje zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania, systemów BIM, symulacji CFD, zużycia energii, modelowania budynków i systemów HVAC, procesów daylighting’u, komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, certyfikacji budynków oraz analizami LCA i LCC.

Prelekcje

Użytkownik jako podmiot certyfikacji inteligentnych budynków

Sala ŻWIRKO

Aktualna certyfikacja budynków dotyczy w znaczącym stopniu oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Idea poszukiwania racjonalnego balansu pomiędzy komfortem użytkowników, a energią zużywaną przez budynek na jego uzyskanie jest obecnie mocno wspomagana przez systemy automatyki budynkowej. Dynamiczny rozwój metod zarządzania i kontroli systemami w budynkach nakłada się na nowy kierunek certyfikacji budynków stawiających […]

czytaj więcej