Użytkownik jako podmiot certyfikacji inteligentnych budynków

Sala ŻWIRKO

Aktualna certyfikacja budynków dotyczy w znaczącym stopniu oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Idea poszukiwania racjonalnego balansu pomiędzy komfortem użytkowników, a energią zużywaną przez budynek na jego uzyskanie jest obecnie mocno wspomagana przez systemy automatyki budynkowej. Dynamiczny rozwój metod zarządzania i kontroli systemami w budynkach nakłada się na nowy kierunek certyfikacji budynków stawiających użytkownika w centrum zainteresowania. Podczas prezentacji poruszone zostanie zagadnienie konieczności tworzenia nowych płaszczyzn komunikacji pomiędzy systemami budynkowymi, a użytkownikami będącymi podmiotem nowych systemów certyfikacji.