Elektroniczna Księga Gości, czyli jak usprawnić zarządzanie gośćmi w nieruchomościach. Najlepsze praktyki, stosowane technologie, trendy.

Sala ŻWIRKO

Najnowsze rozwiązania technologiczne coraz silniej wpływają na rynek nieruchomości komercyjnych. To właśnie nowe technologie wdrażanie w budynkach usprawniają przepływ informacji w ich obrębie, generują oszczędności oraz zapewniają korzyści zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i najemców. Oferowane najemcom usprawnienia w obiektach wpływają na sukces ich komercjalizacji. Podczas prelekcji przedstawione zostaną najnowsze technologie związane z obsługą i rejestracją gości. Dowiedz się, jak zautomatyzować obsługę gości, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i podnosząc prestiż nieruchomości.a