Cyberbezpieczeństwo obiektów Smart Building

Sala ŻWIRKO

Obiekty Smart Building, z ich różnorodnymi zaawansowanymi technologicznie systemami, coraz częściej stają się celem cyberataków. Jaka jest skala zagrożeń? Jak poważne mogą być konsekwencje? Kto odpowiada za ich cyberbezpieczeństwo?

W odpowiedzi na te pytania podczas prezentacji przedstawiona zostanie analiza rzeczywistych ataków hakerskich na obiekty Smart Building, wraz z ich przebiegiem i skutkami. Przeanalizujemy jakie są przyczyny i skąd się biorą zagrożenia cybernetyczne. Przedmiotem analizy będzie także rozmyty problem odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo wykorzystywanych w nich systemów oraz to w jaki sposób regulować w kontraktach relacje z dostawcami usług IT dla obiektów typu Smart Building.