SMW Legal
SMW Legal

SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska obsługuje przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne bazujące na innowacjach, zapewniając im bezpieczeństwo prawne i przewagę konkurencyjną. Kancelaria doradza prawnie w zakresie cyfryzacji budownictwa, w tym w szczególności prawnych aspektów BIM. SMW Legal specjalizują się w prawnych aspektach inwestycji publicznych i prywatnych, w szczególności prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prawnicy SMW Legal mają bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zamówień publicznych, prawa i postępowania cywilnego oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. SMW Legal doradzało zamawiającym publicznym w kompleksowym przygotowaniu inwestycji publicznych z zastosowaniem BIM.

Prawnicy SMW Legal są członkami branżowych stowarzyszeń zajmujących się propagowaniem BIM oraz aktywnie udzielają się wypowiadając się, prowadząc zajęcia na uczelniach wyższych i szkolenia z prawnych aspektów BIM.