Bramka dostępowa SWAN 2 – łatwe zastosowanie technologii Narrowband IoT z M-Bus/OMS

Nowa bramka dostępowa SWAN 2 łączy w sobie radiową technologię wąskopasmowej transmisji danych Narrowband IoT z bezprzewodową magistralę M-Bus/OMS.

Wąskopasmowa technologia IoT (LTE Cat NB1) to nowy, zoptymalizowany pod względem zużycia energii i kosztów standard radiowej transmisji danych, który w połączeniu z bezprzewodowym standardem komunikacji M-Bus/OMS jest użyteczny w wielu nowych aplikacjach, szczególnie w inteligentnych systemach pomiaru zużycia mediów.

Dzięki zasilaniu bateryjnemu bramka SWAN 2 pozwala na bezpośrednie bezprzewodowe przesyłanie danych z urządzenia M-Bus do serwera aplikacji użytkownika za pośrednictwem sieci komórkowej w standardzie LTE Cat NB1, jak również opcjonalnie obsługuje interfejsy przewodowe L-Bus, RS-485 lub 2x Pulse. Bezprzewodowy interfejs M-Bus kompatybilny z OMS obsługuje tryby pracy S, T i C oraz formaty ramek A i B.

Duży zasięg i głęboka penetracja budynku w połączeniu z radiową transmisją danych sprawia, że SWAN 2 jest szczególnie atrakcyjny dla rynku pomiaru zużycia mediów. Dzięki niskiemu zużyciu energii oraz długiej ok. 10-letniej żywotności baterii bramka nadaje się jako alternatywa dla odczytu z tradycyjnych mierników przez operatora. Dzięki temu umożliwia wypełnianie standardów nałożonych w nowej europejskiej dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (2012/27/EU, aktualizowana 2018)– odczyt danych z liczników oraz ich przesłanie na platformę ma miejsce dwa razy w miesiącu co ułatwia kontrolę bilansu energetycznego poprzez wgląd w comiesięczne operacje rozliczeniowe oraz te związane ze zmianą najemców.

Bramka doskonale nadaje się również do pracy w trudno dostępnych studniach wodnych. Przy budowie nowych budynków lub renowacji istniejących często brakuje odpowiedniego podłączenia lub pomieszczeń technicznych dla instalacji wodomierzowej. Studzienki wodomierzowe stanowią doskonałą i powszechną alternatywę dla wbudowywania wodomierzy. Zaleta: przedsiębiorstwa wodociągowe mają dostęp do licznika w dowolnym momencie, gdyż zarówno urządzenie miernicze zasilane bateryjnie jak i bramka znajdują się w studni. Dane pomiarowe SWAN 2 są zbierane przez bezprzewodową magistralę M-Bus i przesyłane do chmury przez wąskopasmowy IoT; mogą być one przedstawiane w formie graficznej i analizowane.

Więcej informacji:

https://www.weptech.de/en/

lub informacje o produkcie:

https://www.weptech.de/en/narrowband-iot-cat-nb1/wmbus-nb1-gateway-swan2.html