PLGBC dołączyło do Kampanii Air Quality in the Built Environment

World Green Building Council rozpoczęło globalną kampanię „Jakość powietrza w środowisku zabudowanym” (“Air Quality in the Built Environment”), w ramach projektu Better Places for People. Promuje ona rolę budownictwa ekologicznego w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, jako jedna z 70 organizacji należących do WorldGBC, włączyło się również w kampanię w Polsce.

World Green Building Council (WorldGBC) pracuje nad zmniejszeniem udziału zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska budowlanego w globalnym zanieczyszczeniu powietrza. Zrównoważone budynki i miasta stanowią jedną z kluczowych dróg do zmniejszenia wpływu globalnego zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i na środowisko naturalne, są też integralnym składnikiem zrównoważonego rozwoju – to główne przesłanie kampanii przygotowanej przez WorldGBC.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC włączyło się w kampanię, promując inicjatywę w Polsce.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i inicjację działań na całym świecie w różnych sektorach, skupiających się przede wszystkim na:

  • zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń przez budynki

– Zmniejszenie wpływu środowiska zabudowanego na globalne zanieczyszczenie powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń klimatycznych z korzyścią dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz ograniczenie wkładu sektora w zmiany klimatu.

– Poparcie strategii zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w pełnym cyklu życia budynku. Celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego związanych z niezrównoważonymi praktykami budowlanymi, jak również wpływu transportu materiałów, rozbiórki budynków i produkcji odpadów w całym łańcuchu dostaw.

  • ograniczeniu źródeł zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach

– Promowanie znaczenia zrównoważonych, nietoksycznych i oczyszczających powietrze materiałów budowlanych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach.

– Rozwijanie świadomości znaczenia tkanin i jakości konstrukcji, jak również roli modernizacji w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wilgoci i pleśni.

– Promowanie odpowiednich strategii wentylacji w celu osiągnięcia efektywności energetycznej i priorytetów zdrowotnych w zakresie efektywnego zarządzania jakością powietrza w pomieszczeniach.

  • poprawie zrównoważonej eksploatacji budynków

– Zapobieganie zwielokrotnianiu emisji: wspieranie zrównoważonego projektowania, eksploatacji i modernizacji budynków, które chronią mieszkańców przed zanieczyszczonym powietrzem z zewnątrz.

– Zwiększenie świadomości i prezentacja rozwiązań w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska związanych z zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

  • zwiększeniu globalnej świadomości

– Rozwijanie świadomości wpływu środowiska zabudowanego na globalne zanieczyszczenie powietrza, zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i stanu planety oraz wynikających z nich skutków gospodarczych.

– Prezentacja rozwiązań i aktywizacja obywateli, przedsiębiorstw i decydentów politycznych.

Działania te będą wspierać osiągnięcie wybranych celów zrównoważonego rozwoju: (3) Zdrowie i dobre samopoczucie, (7) Przystępna cenowo i czysta energia, (9) Przemysł, innowacje i infrastruktura, (11) Zrównoważone miasta, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania na rzecz klimatu, (17) Partnerstwo na rzecz realizacji celów.

Więcej informacji: https://worldgbc.org/clean-air-buildings


Źródło: PLGBC