Ruszyła budowa nowej farmy wiatrowej Energi

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy PBE ELBUD Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland. Oznacza to przejście do kolejnej fazy realizacji inwestycji.  Nowa farma wiatrowa Grupy  Energa ma być gotowa do eksploatacji już w przyszłym roku.

 

1 kwietnia 2019 roku nastąpiło formalne wydanie polecenie rozpoczęcia prac

 

 

– Grupa Energa w swoim Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych zakłada utrzymanie silnej pozycji w zakresie produkcji energii odnawialnej – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA. – Realizujemy nasze cele biznesowe, inwestując w OZE, dbając o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne. Nowa farma wiatrowa Przykona o mocy 30 MW jest kolejnym krokiem do realizacji naszych celów. Grupa Energa rozbudowuje swoje moce wytwórcze i umacnia jednocześnie pozycję lidera pod względem udziału OZE w ogólnym miksie wytwórczym.

Inwestorem jest spółka Energa Wytwarzanie, która będzie eksploatować farmę. Instalacja Przykona zasili jednostki wytwórcze Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa.

Po zakończeniu budowy (które zaplanowane jest na II kwartał 2020 roku) i oddaniu do użytkowania, Farma Wiatrowa Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuje pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW.

– Farma Wiatrowa Przykona to trzecia z kolei farma wiatrowa realizowana przez spółkę Energę Invest – mówi Marek Konieczny, prezes spółki Energa Invest. – Projekt został kompleksowo przygotowany przez spółkę Energa Invest, która posiada komplet decyzji o pozwoleniu na budowę i realizuje projekt w formule inwestora zastępczego. Spółka w lutym 2019 roku złożyła powiadomienie o zamiarze wydania polecenia rozpoczęcia prac. 1 kwietnia 2019 roku nastąpiło formalne wydanie polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy PBE ELBUD Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland.

 

FW Karścino, eksploatowana przez Energę Wytwarzanie.

 

Instalacja jest zlokalizowana w Gminie Przykona (pow. turecki), na terenach poeksploatacyjnych i zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi. Projekt wpisuje się w rewitalizację tego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wszystko to z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW, według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego posadowionych zostanie 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO). Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia. 

– Nasza firma ma doświadczenie w  budownictwie elektroenergetycznymm.in. zbudowała 23 fundamenty pod turbiny w FW Karścino, eksploatowanej przez Energę Wytwarzanie – mówi Andrzej Mastalerz, prezes Zarządu PBE Elbud Gdańsk SA. – Teraz pełną parą ruszyły prace  na terenie przeznaczonym na farmę w Przykonie. Są to  roboty drogowe , w maju rozpocznie się palowanie pod fundamenty, a od czerwca ruszą prace fundamentowe pod turbiny wiatrowe. Kolejny etap to budowa linii kablowych, stacji abonenckiej i rozbudowa GPZ Żuki. Jeszcze w tym roku ma nastąpić montażu siłowni wiatrowych. Mamy doświadczenie w tych pracach, więc jestem przekonany, że – zgodnie z harmonogramem – w II kwartale 2020 r. z Przykony popłynie prąd do sieci.

 

 

Turbina Vestas

 

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Turbiny do elektrowni dostarczy firma Vestas Poland.

– Dziękujemy firmie Energa Invest za możliwość wspólnej realizacji projektu Przykona z użyciem turbin Vestas V126 o mocy 3,3 – 3,45 MW każda.  Dzięki udoskonalonej technologii, zoptymalizowanemu łańcuchowi dostaw, a co za tym idzie najniższemu kosztowi energii powstanie projekt, który zwiększy produkcję energii dla naszego klienta na konkurencyjnym rynku – mówi Michał Laskowski, Dyrektor Sprzedaży Vestas Poland, Northern & Central Europe.

Biorąc pod uwagę potencjał terenu przeznaczonego pod tę inwestycję, Energa bierze pod uwagę możliwość budowy na tym terenie w przyszłości elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

– Cieszymy się z tej inwestycji Energi na naszym terenie – mówi Mirosław Broniszewski, Wójt Gminy Przykona, członek Turkowskiego Klastra Energii „Czysta Energia”. – Jesteśmy zainteresowani rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych. W naszym powiecie powstaje Klaster Energii. To pierwszy tego typu większy projekt na terenie naszego powiatu, znakomicie wpisujący się w praktyczną realizację założeń Klastra i wypełnienie treścią założeń europejskiej transformacji regionów pogórniczych. Inwestycje w odnawialne źródła energii to umiejętność łączenia celów biznesowych z dbałością o środowisko. Wierzymy, że to początek dobrej współpracy z Energą w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Farma Wiatrowa Przykona

  • Lokalizacja: Gmina Przykona, pow. turecki woj. wielkopolskie
  • Moc farmy:  ok. 30 MW
  • Ilość i typ turbin: turbiny Vestas V126 – 3,3 MW i 3,45 MW – razem 9 szt. na wieżach 117 m
  • Wyprowadzenie mocy z farmy: linia kablowa 30 kV o długości ok. 11 km do GPZ Żuki
  • Obszar inwestycji: tereny poeksploatacyjne i zrekultywowane po kopalni węgla brunatnego Adamów

Źródło: Energa